Services

Dienstverleningsovereenkomst

Binnen de dienstverleningsovereenkomst valt 1) het veilig beheren van de video’s en het veilig en herleidbaar verlenen van toegang voor geautoriseerde medewerkers van de zorginstelling, 2) service en onderhoud aan de hard- en software, 3) software-updates voor de duur van het contract*. Iedere zorginstelling heeft een aparte veilig afgeschermde omgeving waarbinnen het video-materiaal wordt beheerd. De gegevens staan op Nederlandse servers en worden beheerd conform de hoogste veiligheidsnormen die voor privacy-gevoelige patiënten-gegevens gelden (ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISAE 3402/SSAE 16, AMS-IX en PCI DSS 2.0). Er wordt een audit-trail bijgehouden van iedere geautoriseerde medewerker die toegang wenst.

Consultancy

Optimale efficiency door het gebruik van de Diagnostische Camera-oplossing krijgt men als deze op de juiste manier wordt ingepast binnen het bestaande werkproces. Onze uitgebreide kennis en ervaring omtrent de verschillende werkprocessen binnen de GGZ stelt ons in staat om de gebruikers en de zorginstelling hierbij van advies te dienen. Soms kan het noodzakelijk zijn de werkprocessen op punten aan te passen en kunnen wij deze transitie ondersteunen. Soms is onze Diagnostische Camera-oplossing uitermate geschikt als aanvulling op bestaande e-health toepassingen en kunnen wij koppeling hiervan op procesniveau ondersteunen.

Training en advies

Ondanks het feit dat gebruiksvriendelijkheid (naast veiligheid) de essentie is van onze Diagnostische Camera-oplossing, is het nodig om onze gebruikers kennis te laten maken met de hard- en software in de vorm van een korte trainingssessie. Hierbij worden best-practices aangestipt omtrent de interview-technieken, het structureren en het analyseren van de diagnostische video-fragmenten (DVFs).

Ondersteuning bij businesscase

Voor zorginstellingen is het in het huidige tijdsgewricht van bezuinigingen extra belangrijk om investeringen in nieuwe vormen van zorgverlening te verantwoorden middels een business-case. Onze uitgebreide ervaring op dit gebied maakt ons de ideale partner om samen met u de mogelijkheden binnen uw organisatie te verkennen.

haerstServices