Over Haerst

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Het eerste en direct succesvolle project van Haerst is de introductie van de Diagnostische Camera binnen de psychiatrie. Momenteel wordt dit product geïmplementeerd bij verschillende zorginstellingen en diensten. Haerst heeft de ambitie om video-ondersteunde diagnostiek waar ook ter wereld mogelijk te maken. Hoogwaardige zorg, op maat, flexibel en efficiënt, op plaatsen waar dat ingewikkeld of zelfs tot voor kort niet mogelijk was. Haerst is opgericht door Jeroen Terpstra en Stefan de Haas.

Jeroen Terpstra (1974) psychiater, innovator en ondernemer, is opgeleid aan het UMC (2007). Sinds zijn promotie op het vlak van psychofarmacologie, stressverwerking en schizofrenie (2004), heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met de acute psychiatrie. Tot 2016 als Hoofd Behandelzaken 24uurs/Acuut van GGz Centraal Flevoland en sinds 2016 als Hoofd Behandelzaken Ziekenhuispsychiatrie in dezelfde regio. Hij is tweemaal genomineerd voor Top-arts en is een nationaal erkend expert op het gebied van diagnostiek, psychofarmacologie, somatische complicaties van ernstige psychiatrische aandoeningen en acute psychiatrie.
Hij heeft zich specifiek toegelegd op verbetering van de diagnostiek in de GGZ en heeft met dit doel de Diagnostische Camera ontwikkeld.

Stefan de Haas is ondernemer en specialist op het gebied van beveiligingstechniek. Security Management oplossingen in het hoge marktsegment, risico inventarisaties opstellen en bijbehorende beveiligingsmaatregelen implementeren bij grote organisaties en particuliere opdrachtgevers zijn voor hem dagelijkse kost. Het toepassen van de nieuwste techniek past bij de beleving van de ondernemer. Zijn verregaande kennis op het gebied van technologische oplossingen en zijn netwerk hebben de ontwikkeling van de Diagnostische Camera mogelijk gemaakt.

haerstOver Haerst